Hari Rončević – Evo me gren

Muzika.hr - Glasno i jasno!
233

Poškurilo more, posivilo sve
došlo je vrime od ruzine
Napukle cime, sve prikidan
ankore dižen, sve ostavljan

I sad povedi me
da opet budin se tu kraj tebe
tamo di gren čekaj me ti
evo me stižen di gredu svi

Poškurilo more
di bi se moglo ne vidin
ja bez tebe nisan
bez tebe ja ne postojin

Muziku podržava

I sve moje vrime
davno je stukla ruzina
bez tebe san prova
ne triban više vrimena

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni