Gustafi – Život je lip

Muzika.hr - Glasno i jasno!
192

Život je lip kad nisi slip
Tote je vuk, tamo ćuk
Sunce tepli, daž daždi
Nikad je šoldi, nikad hi ni
Jena me voli, druga ne
Ma ča da delan z obe dve

Život je lip kad nisi slip

Jedan je črni – jedan črlen
Nikad si tepa, nikad sležen

Muziku podržava

Nikada tečeš, nikada ležiš
Sada bi svega, a pokle niš
Živi ti vajka, živi ti hip
Život je lip kad nisi slip

Život je lip kad nisi slip

Tamo je flower, tote je cvit
Život je lip kad nisi slip

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni