Gustafi – Zarad tebe

Muzika.hr
210

Zarad tebe ja nis vidija
Ja nis vidija da je došlo je proliće

Zarad tebe ja nis vidija
Ja nis vidija da je procvalo je cviće

Zarad tebe ja nis čuja
Ja nis cuja nanke čele, nanke tiće

Muziku podržava

Ja san vidija samo toje
Samo toje lipo, malo, blido lice

Zarad tebe sedan dan san
Sedan dan kroz grotu ja san sam pasiva

Zarad tebe isti put bin
Isti put i sad bin sam se ja torniva

Zarad tebe ta šajeta,
Ta šajeta grda mene je zadila

I moja duša
Moja duša črna skroz se zapalila

O beibi blu, zač nisi tu
Da mi staviš žute lase oko uha mog
Da mi staviš ruke moje oko pasa sog
O beibi blu, zač nisi tu

O beibi blu, zač nisi tu
Da se zviješ kako zmija oko griha sog
Samo da mi budeš u blizini tila mog
Beibi blu, o beibi blu …

O beibi blu, zač nisi tu
O beibi blu, zač nisi tu

Ispravi tekst

Muziku podržava