Gustafi – Trolio

Muzika.hr - Glasno i jasno!
220

Trolio je umra, štajun je vina bija
Svi su plakali, aš Trolio je pravi bija
Zvane je z boka sta i niš ni kapija
Ma niki vrah ni kako to rabi i Zvan je to zna
Ljudi i bandire svud su, Zvan hi ni pozna

Gorili su mu zvane, hoj hoj
S vragon je poša i nikad doma neće doj

Drugo je vrimo došlo sve je s vragon pošlo
Na placi pjan vika je Zvane nono
Ona duce tutto ti perdono
Ma grde su beside tisti kušeljali
Zvana su mutili u vojsku ga peljali

Muziku podržava

Gorili su mu Zvane, hoj hoj
S vragon je poša i nikad doma neće doj

Jena spod druge, tri su bile lune
Ma štroliga je imala zaprte barkune
Zvan ni zna, ni ku da, ni ku ne
Ku da uzme pušku i na vraga hiti
Ku da doma pojde doma i da vidi ča će biti

Gorili su mu zvane, hoj hoj
S vragon je poša i nikad doma neće doj

Kisti su Zvanu lipo kušeljali
Cari amici soldati
Impetempide la bace sono pasati
Za makinjon se črnon brižan vrah sija
Tisti su kantali pak mu veselo kantali

Gorili su mu zvane, hoj hoj
S vragon je poša i nikad doma neće doj

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni