Gustafi – Sve me domišlja na nju

Muzika.hr
239

Sve me domišlja na nju
Misec, zvizde kad su tu
Sve me domislja na nju
I na noć onu

Meka ka i svila
Ka i tepli noćni zrak
Kroz mene je letila
I ja ranjen san usta

Kako i brek san njušija mladost
I liza, liza, liza
Saku kap s tila njena
San prova, prova, prova
I kako velen u duši okus mi je usta
Sve me domišlja na nju

Muziku podržava

A mala je bila
Ka i daleka nika zvizda
Zgubljeni bjondi anđelić
Tić pa z gnjizda

Sve me domišlja na nju
svako svitlo u škuremu
Sve me domišlja na nju
I na noć onu

Kako i brek san njušija mladost
I liza, liza, liza
Saku kap s tila njena
San prova, prova, prova
I kako velen u duši okus mi je usta

Sve me domišlja na nju
I lišće, tići kadsu tu
Sve me domišlja na nju
I na noć onu

Ispravi tekst

Muziku podržava