Gustafi – Stara sura

Muzika.hr - Glasno i jasno!
230

Aj stara sura puknut ćeš od jada
Tvoja ćerka ma bit će moja mlada

Trajnananaj trajnananaj
Trajnanina nena
Toja kćerka ma bit će moja mlada

Aj mila moja ma milo moje janje
Morat ćeš se oženiti za me

Muziku podržava

Trajnananaj trajnananaj
Trajnanina nena
Morat ćeš se ma oženiti za me

Aj lipo je viti tića na visini
Još je lipče imati divojku na kolini

Trajnananaj trajnananaj
Trajnanina nena
Još je lipče imati divojku na kolini

Aj mala moja morat ću te slikat
Ne mogu te zaboravit nikad

Trajnananaj trajnananaj
Trajnanina nena
Ne mogu te zaboravit nikad

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni