Gustafi – Sedan dan

Muzika.hr - Glasno i jasno!
203

Sedan dan san toje ime zva
Sedan noći vrag lik nisan spa
Sve san naše sanje jopet ja pasa
Sve san naše pute jopet ja sanja
Sve sve sve
Samo da najden te

Sedan dan mi ni rabilo piti
Piti, isti, leći nanke sisti
Usrid dana smrznut ja san bija
U po noći ja bin se potija
Bez frmati, bez spati
Samo za te imati

Ma sada znan
Ljubav kad pasa, ne torna
Ljubav kad pasa, ne torna
Ljubav kad pasa, ne torna
Ljubav kad pasa, ne torna

Muziku podržava

Sedan dan san toje ime zva
Sedan noći vrag lik nisan spa
Sve san naše sanje jopet ja pasa
Sve san naše pute jopet ja sanja
Sve sve sve
Samo da najden te

Sedan dan mi ni rabilo piti
Piti, isti, leći nanke sisti
Usrid dana smrznut ja san bija
U po noći ja bin se potija
Bez frmati, bez spati
Samo za te imati

Ma sada znan
Ljubav kad pasa, ne torna
Ljubav kad pasa, ne torna
Ljubav kad pasa, ne torna
Ljubav kad pasa, ne torna

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni