Gustafi – Romeo

Muzika.hr - Glasno i jasno!
249

Romeo je na česti zasta zapra oči kako da je zaspa
Kolina mu dršću i trepe kako da pensa napred ne gre
Romeo je blid, Romeo je blid

Ča mu je da napred ne gre ča da mu je teplo ili bolan je
Ma vajk je pravi zdrav bija, nikad ni fuma nanke ni pija
Romeo je blid, Romeo je blid

Romeo se forši namura forši nan se sve to i para
Svejeno Romeo na česti stoji zapra je oči i trepi
Romeo je blid, Romeo je blid

Muziku podržava

Pitaju ga ljudi ča mu je ča ti je slabo ki vrag ti je
On žalosno gleda i muči niš mi ni niš mi ni
Romeo je blid, Romeo je jako blid

Romeo je blid, Romeo je jako blid

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni