Gustafi – Noć je tu

Muzika.hr - Glasno i jasno!
222

Noć je tu, došla je
A ča bimo mi bež nje
Šu ča gremo ili ne
Niman lazno, čeka me
Moja mala čeka me
I ne moren dojti ne
Ja ću poj, a ti ne hoj
Ma nikad neš naj ženu moj

Gremo, gremo, gremo
Vrime je za ples

Banda sviri ča ča ča
Mala plesati ne zna
Ma sejeno mi je, nu
Kad se stišćen ja u nju
Kad njoj čujen cice te
Kako mi se vesele

Muziku podržava

Gremo, gremo, gremo
Vrime je za ples

Banda sviri ča ča ča
Mala plesati ne zna
Ma sejeno mi je, nu
Kad se stišćen ja u nju
Kad njoj čujen cice te
Kako mi se vesele

Gremo, gremo, gremo
Vrime je za ples

Gremo, gremo, gremo
Vrime je za ples

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni