Gustafi – Njoki z zecon

Muzika.hr
190

Gusta šuma bura brije
Sve je škuro zima mi je

Kombi pušta na sve kraje
Samo doma dojti daje

Jadan zeko šumom luta
Mame nema nanke puta

Muziku podržava

Mali zeko zaskakuta
Hop hop hop

Skočija je na pol puta
Pazi! Gazi!

Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas

Duga kratka, duga kratka!

Gusta šuma bura brije
Sve je škuro zima mi je

Kombi pušta na sve kraje
Samo doma dojti daje

Jadan zeko šumom luta
Mame nema nanke puta

Mali zeko zaskakuta
Hop hop hop

Skočija je na pol puta
Pazi! Gazi!

Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas
Gas gas gas baby gas

Duga kratka, duga kratka!

Ispravi tekst

Muziku podržava