Gustafi – Nisan zna

Muzika.hr
291

Nisan ne ja nisan zna kako će boliti kad greš ća
Aj nisan ne ja nis pensa na to dok san te stiska
Sve se zaškurilo, nebo se je skrilo svoje pute ne poznan
Ku je teplo ku je zima ka je ura ki je dan više ja ne znan

I sad san jopet sam, sam, sam, sam, sam
Ma jopet ja kantan bam, bam, bam, bam

Tebi je rabilo, tebi se je stilo, vise nego ča s ima
Bile lancune postelju meku dicu da ti dan
A ča san ti ja moga dati krvi poti blata i put za čja
A ča san ti ja moga dati neg onega ča s ima

Muziku podržava

I sad san jopet sam, sam, sam, sam, sam
Ma jopet ja kantan bam, bam, bam, bam

Nisan ne ja nisan zna kako će boliti kad greš ća
Aj nisan ne ja nis pensa na to dok san te stiska
Sve se zaškurilo, nebo se je skrilo svoje pute ne poznan
Ku je teplo ku je zima ka je ura ki je dan više ja ne znan

I sad san jopet sam, sam, sam, sam, sam
Ma jopet ja kantan bam, bam, bam, bam

Ispravi tekst

Muziku podržava