Gustafi – Niš niš niš

Muzika.hr
172

Niš, niš, niš, ne rabi mi niš
Niš, niš, niš, ne rabi mi niš
Ne rabi mi republika
Ne fali mi ni publika
Ne rabi da mi nidan niš da
Samo da me puste čja
Ne rabe mi kafići
Ne rabe mi pornići

Niš, niš, niš, ne rabi mi niš
Niš, niš, niš, ne rabi mi niš

Ne rabi mi đinastika
Ne rabi mi ni plastika
Ne fale mi ni drolje
Ni polje
Ni folje
Ni golje
Ni molje
Ni tolje
Ni volje
Ne rabi mi ni doktor
Samo gre na bolje

Muziku podržava

Niš, niš, niš, ne rabi mi niš
Niš, niš, niš, ne rabi mi niš

Niš, niš, niš, ne rabi mi niš
Niš, niš, niš, ne rabi mi niš
Ne rabi mi republika
Ne fali mi ni publika
Ne rabi da mi nidan niš da
Samo da me puste čja
Ne rabe mi kafići
Ne rabe mi pornići

Niš, niš, niš, ne rabi mi niš
Niš, niš, niš, ne rabi mi niš

Ne rabi mi đinastika
Ne rabi mi ni plastika
Ne fale mi ni drolje
Ni polje
Ni folje
Ni golje
Ni molje
Ni tolje
Ni volje
Ne rabi mi ni doktor
Samo gre na bolje

Niš, niš, niš, ne rabi mi niš
Niš, niš, niš, ne rabi mi niš

Ispravi tekst

Muziku podržava