Gustafi – Neka te bura

Muzika.hr - Glasno i jasno!
163

Hodi za zburon i hodi z daždon
Hodi za zbreki samo koj čja
Neka te bura i neka te daž
Neka te breki kad nis moga ja

Trajnana nina ma nina ni na
Oja na nina kad nis moga ja

Mene me neka ma uzme me vrah
I onda me zajno ma kada ni do sad
črna će zemlja biti moj doma
Ja ću poj s vragon kad nis moga s njon

Muziku podržava

Trajnana nina ma nina ni ne
Oja na nina kad nis moga s njon

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni