Gustafi – Naša san je

Muzika.hr - Glasno i jasno!
184

Naša san je oni petak i ni bila u redu
Sva razbotunana raščešljana u niken bedu
Naša san je kako gleda da bi bila moja
Ma kako ćeš ti biti moja kad nisi ni svoja
A ne ne ne ne ne
A ne ne ne ne ne

Stiskala se u me i u krilo mi je sila
U uho mi je kapala za vajk bin tvoja bila
Sad je ni
Sad je ni
A već je kasna ura
Forši spi
Sad je ni
Sad je ni, a već je kasna ura
Forši spi

Sva je bila zgubljena blida i bez boje
Samo usta ta črlena mamila su moje
Nidan ju ni razumija ni potribe njene
Po svitu ta je šibala pameti zgorene
Ne ne ne ne ne
Ne ne ne ne ne

Muziku podržava

Stiskala se u me i u krilo mi je sila
U uho mi je kapala za vajk bin tvoja bila
Sad je ni
Sad je ni
A već je kasna ura
Forši spi
Sad je ni
Sad je ni, a već je kasna ura
Forši spi

Sad je ni
Sad je ni
Sad je ni
Sad je ni

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni