Gustafi – Najhuje

Muzika.hr
168

Najhuje
Jušto noćas
Najhuje
Kad nisan stija biti sam
Kad nisan nanke namuran
Nanke nisto zapensan
Najhuje
Jušto noćas usta san sam
A još nis nanke pjan

A lako mi je piti
Gitara i ja, kad ćemo diblji znamo biti
I sami, i sami, i sami

Ma kad bi sada jena došla
Ne mora biti lipa
Ne mora bit ni mlada
Samo umiljata
Da dopre sada vrata
Ma najhuje
Ni je
Jušto noćas usta san sam
A još nis nanke pjan

Muziku podržava

A lako mi je piti
Gitara i ja, kad ćemo diblji znamo biti
I sami, i sami, i sami

Ispravi tekst

Muziku podržava