Gustafi – Ma san koma

Muzika.hr - Glasno i jasno!
178

Kroz doprta okna svitlo blišti
Žena po hiži nešto škiči
Spoda moga mesa lancuni trepe
Potni i šporki od mene biže
Z glavon u kušinu kleja bin si sve
I piti i kumpaniju i sebe i nju

Glavno da san doma
Ma san koma, ma san koma
Glavno da san doma
Ma san koma, ma san koma
Ma san koma, ma san koma
Ma san koma, ma san koma

Troba mi išče drugega čovika
Usta su mi suha, puna jezika
Niš da mi se pameti ni zabi
Samo ta besida – Ma ča meni to rabi ?
I sve bi stilo z mene zaj, daleko mi je raj
ča nebi meni bolje bilo da mi dojde kraj

Muziku podržava

Ma san koma, ma san koma
Ma san koma, ma san koma
Ma san koma, ma san koma
Glavno da san doma
Ma san koma, ma san koma
Ma san koma, ma san koma

Još učera, bolje reči sinoć
česte su bižale, kurbe skicale
Bira je tekla, mižoli su skakali
Niki su kantali, niki vikali
Nabumbane trobe uz smrad z usti
Na šanku su iskale neka jopet kantu pušti

Ma san koma, ma san koma
Ma san koma, ma san koma
Ma san koma, ma san koma
Glavno da san doma
Ma san koma, ma san koma
Ma san koma, ma san koma

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni