Gustafi – Ku-ku tac

Muzika.hr - Glasno i jasno!
185

Kamo ti je mala poša tac
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)
Tac mi poša u Ameriku
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Ma kamo ti je mala pošla mat
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)
Mat mi pošla u črnu Afriku
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Za činovca ću te ja čuvati
Dite moje nikad više nećeš mi ti drugega imati
Moreš dojti kad ćeš pridi
Ja ću biti toja zate zate ja ću se oparićati

Muziku podržava

Dopri portun anke barkun
Hiti lancun hoj u kantun
Uzmi pirun stavi kasun
Udri balun
čini je-le-hi-hu

Dopri portun anke barkun
Hiti lancun hoj u kantun
Uzmi pirun stavi kasun
Udri balun
čini je-le-hi-hu

Tu ćemo mi noć spendati, a mat ni tac ti neće znati
niš niš niš niš niš

Kamo ti je mala poša tac
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)
Tac mi poša u Ameriku
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Ma kamo ti je mala pošla mat
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)
Mat mi pošla u črnu Afriku
(Ku-ku, ku-ku, ku-ku)

Za činovca ću te ja čuvati
Dite moje nikad više nećeš mi ti drugega imati
Moreš dojti kad ćeš pridi
Ja ću biti toja zate zate ja ću se oparićati

Dopri portun anke barkun
Hiti lancun hoj u kantun
Uzmi pirun stavi kasun
Udri balun
čini je-le-hi-hu

Dopri portun anke barkun
Hiti lancun hoj u kantun
Uzmi pirun stavi kasun
Udri balun
čini je-le-hi-hu

Tu ćemo mi noć spendati, a mat ni tac ti neće znati
niš niš niš niš niš

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni