Gustafi – Katarina

Muzika.hr
548

Aj na vrajža Katarina mića mala
ča na mene svakih sedan dan se stala
Ma zajno meni u krilo ona bi se sila
I po votki toj junački bi udrila

Pak pomalo takovin bi mi čapala
Pipajuć ga, na debelo se smijala
I opet oko vrata moga se stiskala
Već videć kako bi mi šolde sve pobrala

Aj na vrajža kurba svinja Katarina mala
ča šolde mi je opet sve pobrala
Ma ča ćeš kada mala beštija ta
Pod kožu mi je stala-la
I srce skroz mi namurala-la

Muziku podržava

Ma bez krijancije tajsta hudoba je bila
ča nanke jako ona ne bi bila skrila
Bez srama noge je širila mala
I mudantice crlene bi kazala

A ja onako munjen niš nebin kapija
Kad z guzicon sprida nosa bi crtila
I samo kako brek bin čeka ko bi mala
Aj, ko bi me u škuro kamo dopeljala

Aj na vrajža kurba svinja Katarina mala
ča šolde mi je opet sve pobrala
Ma ča ćeš kada mala beštija ta
Pod kožu mi je stala-la
I srce skroz mi namurala-la

Ispravi tekst

Muziku podržava