Gustafi – Kadi su ta vrata

Muzika.hr
2817

Kadi su ta vrata kroz ka san pasa
Ja bin se torna
Kadi san prije bija kad san bija ja
Kad te nis pozna

Kadi su ti žuti lasi
Ke čeka san i gleda hi z daleka
I sve se ruši, sve se ruši
Sve s vragon gre bez nje
Ma ja san tu

Nebo je žuto, a sunce je blu
Sve je kako rabi samo kad si tu
Uu, beibi blu

Muziku podržava

Kadi su ta vrata kroz ka san pasa
Ja bin se torna
Kadi san prije bija kad san bija ja
Kad te nis pozna

Kadi su ti žuti lasi
Ke čeka san i gleda hi z daleka
I sve se ruši, sve se ruši
Sve s vragon gre bez nje
Ma ja san tu

Nebo je žuto, a sunce je blu
Sve je kako rabi samo kad si tu
Uu, beibi blu

Nebo je žuto, a sunce je blu
Sve je kako rabi samo kad si tu
Uu, beibi blu

Ispravi tekst

Muziku podržava