Gustafi – Jesen II

Muzika.hr
227

Škriplju grane magla gre za dubi nike sjene čupe
Moji sad pensiri spe ni hi više ni hi ne

Vrata su znutra zaprli svi nanke breki po česti ni
Vitar tuče do boli vrišće kako da ga sam vrag išće

Mrzli vitar bisne duše drito z moje pameti puše

Muziku podržava

ča san da san ja pensan, samo tisti vitar zna
Ma nit ne papri više nima, zato čuje da to zna

As jesen je došla

Škriplju grane magla gre za dubi nike sjene čupe
Moji sad pensiri spe ni hi više ni hi ne

Vrata su znutra zaprli svi nanke breki po česti ni
Vitar tuče do boli vrišće kako da ga sam vrag išće

Mrzli vitar bisne duše drito z moje pameti puše

ča san da san ja pensan, samo tisti vitar zna
Ma nit ne papri više nima, zato čuje da to zna

As jesen je došla

Ispravi tekst

Muziku podržava