Gustafi Ja san kralj

Muzika.hr
222

Ja san kralj, a ti kraljica još za vujstu noć
Još noćas ćemo do naše vale skupa poj
I pokle ti ćeš poć, a ja ustati, noći neće više spati
Ti ćeš poj, a ja ustati, sve će tako teško pasivati

Ti ćeš poj, a ja ustati forši je destin
Ma svejeno nisi smila tamo pojti š njin
Tribala si znati, priko tega neću ja pasati
Da je toje tilo moje bilo, kega nisan stija dati

Te rakije ne pomoru pijen svaki dan
Hitan trogu u sebe i beside gredu van
Uzmi sobnon soje štrace, soje lice i svoj smih
Moje prazne boce, tilo koje voli grih

Muziku podržava

Ja san kralj, a ti kraljica još za vujstu noć
Još noćas ćemo do naše vale skupa poj
A pokle kamo poj, kadi ustati kuda svih peštati
Kud po škuren i na štakan sreću iskati

Ispravi tekst

Muziku podržava