Gustafi – Imala je oči

Muzika.hr
191

Imala je oči pospane
I kožu kaj svila, dva lica bila

I sva se oko mene svila
A ti put kad je tako stila

A sad te čekan mala
Magari zadnja kurijera je pasala

Muziku podržava

Šu šu mala come on dojdi sad
Kako bin te kako ima tako rad
Šu šu mala come on dojdi sad
Kako bin te kako ima tako rad

Forši si forši zabila
ča si gorila, sva si gorila

Ma ne domišljan se ni ja samo
Crvena boja i usta toja

Ma jos ću toje oči viti
U njima spati i umriti

Šu šu mala come on dojdi sad
Kako bin te kako ima tako rad
Šu šu mala come on dojdi sad
Kako bin te kako ima tako rad

Šu šu mala come on dojdi sad
Kako bin te kako ima tako rad
Šu šu mala come on dojdi sad
Kako bin te kako ima tako rad

Ispravi tekst

Muziku podržava