Gustafi – Forši i sad

Muzika.hr
310

Čud je lit pasalo
Ja i Ana smo bili skupa
To se znalo
Ja san volija Anu, a Ana mene
Ja san volija piti i naokolo hoditi

Ana je bila prava i doma stala
Ana mi je sebe dala
A ja san Anu ubeća uženiti
I to san pensa učiniti
A oni put je doša kako niki vitar
Ja san bija samo list
ča je vitar ponija čja
Druge žene, drugi ljudi
Sve to niš ne importa
Samo je doša tisti vitar
I me ponija čja

Forši i sad moja mala
Prid vratima stoji
Gleda u daljinu
A nideri ninega ni

Muziku podržava

A oni put je dosa kako niki vitar
Ja san bija samo list
Ca je vitar ponija cja
Druge zene, drugi ljudi
Sve to nis ne importa
Samo je dosa tisti vitar
I me ponija cja

Ispravi tekst

Muziku podržava