Gustafi – Bira! Bira! Bira!

Muzika.hr - Glasno i jasno!
182

Tribalo bi delat pojti nidan nas zove
Ili kumpaniju zove oni se ne move
Samo ovisti klene i kaj tovar rove

Biru biru biru, razumen samo biru
Biru biru biru, brzo jenu biru
Biru biru biru, razumen samo biru
Biru biru biru, brzo jenu biru

Z jutra zajno jenu biru, pokle jopet jenu biru
Za marendu jenu briu, i cili dan samo biru
I kad rabi pojti spati još ga dalje sviru

Muziku podržava

Biru biru biru, razumen samo biru
Biru biru biru, brzo jenu biru
Biru biru biru, razumen samo biru
Biru biru biru, brzo jenu biru

Biru biru biru, razumen samo biru
Biru biru biru, brzo jenu biru
Biru biru biru, razumen samo biru
Biru biru biru, brzo jenu biru

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni