Gustafi – Amor

Muzika.hr
189

Škuro u kamari muči
Ja ležin, a tebe ni
ča da delan, ča pensan
Nećeš dojti ja to znan

A stija bin ti lice viti
Tilo kako spi
I noć sad pitan ku će reći kadi si ti
Ma noć muči

Nina, nana, nina kantan si
Vičen, skačen, plačen
Samo pensati nesmin

Muziku podržava

Ma amor, amor, amor mi zapovida
Ma amor, amor, amor mi zapovida

A stija bin ti lice viti
Tilo kako spi
I noć sad pitan ku će reći kadi si ti
Ma noć muči

Nina, nana, nina kantan si
Vičen, skačen, plačen
Samo pensati nesmin

Ma amor, amor, amor mi zapovida
Ma amor, amor, amor mi zapovida

Ispravi tekst

Muziku podržava