Festival (A) je to u Sarajevu

964

Mašala! Raja je napravila anarho-punk festival u trajanju od tri dana – 17., 18. i 19. siječnja u sarajevskom kinu Bosna (nekadašnje kino 1. maj). Prva ovakva manifestacija u bosanskoj metropoli uključuje projekcije anarho-punk filmova, radionice, izložbe, ulične akcije…

A za glazbeni dio prvog dana anarhično se brine zagrebački DJ Gabudo, dok će drugog dana od 20:30 punkeraj kreirati Unutrašnja emigracija, Život piše drame, Rapa Nui i Kapetan Kasim za simbolični upad od 3 konvertibilne marke.

Trećeg dana festival, po istoj cijeni zaključuju Vitalni organ, Ofsajd, te internacionalni Veliko slovo (Niš), Ljubiša Samardžić (Zagreb) i Aktivna propaganda (Ljubljana).

Muziku podržava