EU će se u 2012. fokusirati na Program digitalnog sadržaja

Muzika.hr
807

Europska komisija navela je da je 2011. napredak u njihovim ciljevima digitalizacije na europskom nivou imao ‘mješovite rezultate’.

“Od 21 akcije unutar tog programa, 8 ih je završeno, 5 je odgođeno a 8 je u tijeku” navodi se u Godišnjem izvješću o napretku 2011 programa Digitalna Agenda za Europu kojem je osnovni cilj stvaranje ‘jedinstvenog digitalnog tržišta’ kako bi se potaknulo prekogranične download i streaming servise, uključujući pod tim i pojednostavljenje licenciranja sadržaja i usklađivanje online naplate.

U 2012. Europska će se komisija fokusirati na Program digitalnog sadržaja, a među ključnim točkama bit će i ponovno pokretanje dijaloga između ključnih industrija oko naknada u ime copyrighta. Većina država naplaćuje naknadu na kopiranje na sve uređaje koji mogu kopirati sadržaj, što uvećava njihovu cijenu čemu se proizvođači uređaja protive. Legislativa se planira za 2013.

Bit će riječi i o reviziji Direktive o primjeni prava intelektualnog vlasništva (IPRED), koja će se pozabaviti online piratstvom, objavit će se i akcijski plan za poticanje e-trgovine, uključujući osiguranje povoljnosti online plaćanja i njegovu sigurnu prekograničnu provedbu, a u pripremi je i Servis Digital Copyright Exchange – Razmjena digitalnog copyrighta – na kojemu bi online servisi osiguravali licence na sadržaj.

Muziku podržava