Bijelo dugme – Pristao sam biću sve što hoće

Muzika.hr - Glasno i jasno!
56

Pristao sam biću sve što hoće
Evo prodajem dušu vragu svome
I ostaću samo crna tačka
Poslije ove igre kad me slome
Kad me mirno slome
Pristao sa biću sve što hoće
La la la la, la la la la la la

Mislio sam da se zvijeri boje
Ove vatre koja trag mi prati
I to sam mislio
A sad nosim kako mi ga skroje
Po meni se ništa neće zvati
Po meni se ništa neće zvati
La la la la, la la la la la la

Zablude sam, evo, prestao da brojim
Nemam kome da se vratim kući
Nemam kome
Dokle pjevam, dotle i postojim
Prijatelji bivši, prijatelji budući
Prijatelji bivši
Pamtite me po pjesmama mojim
La la la la, la la la la la la

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni