Bijelo dugme – Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo

Muzika.hr - Glasno i jasno!
65

Padaj silo i nepravdo
Svan o ti je sudnji dan
Bješte od nas noćne tmine
Svanuo je i nas dan

Pljuni i zapjevaj
Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo
Matero i maćeho, tugo moja i utjeho
Moje srce, moja kućo stara
Moja dunjo iz ormara
Moja nevjesto, moja ljepotice
Moja sirota kraljice
Jugo, Jugice

Ovaj hljeb, evo lomim
Moja Jugoslavijo
Za tebe i bolje dane
Konje neosedlane
Ovdje kome ne porastu zubi
E, kukala mu mati
Ovdje nikad neće čopor naći
Ko ne nauči urlati

Muziku podržava

Jugoslavijo na noge
Pjevaj nek te čuju
Ko ne sluša pjesmu
Slušaće oluju

Ovaj hljeb, evo lomim
Moja Jugoslavijo
Za tebe i bolje dane
Konje neosedlane
Moje srce, moja kućo stara
Moja dunjo iz ormara
Moja nevjesto, moja ljepotice
Moja sirota kraljice

Jugoslavijo na noge
Pjevaj nek te čuju
Ko ne sluša pjesmu
Slušaće oluju

Jugoslavijo na noge
Pjevaj nek te čuju
Ko ne sluša pjesmu
Slušaće oluju

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni