Bijelo dugme – Ništa mudro

Muzika.hr - Glasno i jasno!
60

Očekuju da kažem
uvijek nešto o suštini
O tome nije rek’o
ni Aristotel bog zna šta
pa smo živi, ha
Ja hoću pomalo da pjevam
i da pišem pjesme

Al je ovo dobro za ples

I kad malo bolje razmislim
sasvim je svejedno
ko u kojem vozu sjedi
Putovanje je divna stvar
kako ko voli, ha
Ja ću pjevati o ljubavi
nekad malo tužno

Muziku podržava

Al je ovo dobro za ples

rock’n’roll to je samo rock’n’roll
rock’n’roll ništa mudro rock’n’roll
i ništa drugo
Ali mi sviđa baš to

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni