Atomsko sklonište – U vremenu horoskopa

Muzika.hr - Glasno i jasno!
179

U vremenu horoskopa
I velikih snoviđenja
Nije dobro mornarima
Poželjeti doviđenja

Jer čudni su i sablasni
Mornarevi neki snovi
U kojima iznad broda
Lete crni galebovi

U vremenu transplatata
I uspješnih dijaliza
Novi bubreg bi poželjela
I čudesna Mona Liza

Muziku podržava

Jer čovjek se odhrvao
Bar po nekoj ružnoj smrti
I još uvijek hvala Bogu
Na planeti on se vrti

U vremenu satelita
I svemirskih putovanja
Besmisleno odzivaju
Uvijek nova ratovanja

Poznati su mi planovi
Umobolnih nekih glava
Da za vijek vjekova amen
Ovaj ljudski rod odspava

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni