Atomsko sklonište – Pomorac sam majko

Muzika.hr
254

Četiri broda, četiri mora
I lumbago sto me hvata
Ko mog dobrog tatu iza rata

Pomorac sam majko na bijelome brodu
Pomorac sam majko u modrome grobu

Četiri luke, četiri raja
I cura sto me hvata
Ko dorata bijela oko vrata

Muziku podržava

Pomorac sam majko na bijelome brodu
Pomorac sam majko u modrome grobu

Četiri svađe, četiri tuče
Nitko ne zna ko je bio
A možda sam mlađan i ubio

Pomorac sam majko na bijelome brodu
Pomorac sam majko u modrome grobu

Četiri noći kroz oluje
Olupina dok izranja
Svako svoju toplu kuću sanja

Pomorac sam majko na bijelome brodu
Pomorac sam majko u modrome grobu

Ispravi tekst

Muziku podržava