Atomsko sklonište – Otmica naše ljubavi

Muzika.hr
192

Nepoznata lica
Sa čarapama preko lica
Odveli su je
Sa, tek prolistalih, ulica

Imala je šal
Ne zelene
Već neupadljive boje
A u torbi, uz ostalo
I slike moje

Po gradu se priča
Da u otmicu je umješana
Njena mama,
Što već duže živi
U drugom braku
A kad sam upitao njenu baku
Ona kao da ništa ne zna

Muziku podržava

Po gradu se priča
U nekoliko zlobnih varijacija
Kako sam loša kombinacija
A kad sam preklinjao njenog tatu
On me je upitao za platu

Ispravi tekst

Muziku podržava