Atomsko sklonište – Ne želim da te izgubim

Muzika.hr
194

U bjelini sobe
Bolesnik sanja sutrašnju operaciju
Na sastanku
Govornik iznosi program za novu akciju
Žene iz susjedstva,
Negdje predveče, spominju emancipaciju
Narkomani u diskaću
Saznaju za poslijeponoćnu raciju

Ti kasniš kao i uvijek
A ja čekam
Jer ne želim da te izgubim

Sa prozora starogradnje
Violinista po ulici prosipa varijaciju
Starica je na tržnici izložila
Posljednju cvjetnu kreaciju
Jučer je objavljeno
Da su svi prisutni osudili tržišnu separaciju
Danas
Na drugoj strani
Kako ta nova bomba
Izaziva neslućenu radijaciju

Muziku podržava

Ti kasniš kao i uvijek
A ja čekam
Jer ne želim da te izgubim

Ispravi tekst

Muziku podržava