Atomsko Sklonište – Gazi opet čizma

Muzika.hr
184

Sve što se desilo na uglu ulice
Učinile su opet crvene ubice

Po svijetu dok te volim
Gazi opet čizma
Uskrsle sablasti neonacizma
Sve što se desilo
Na traci autostrade
Pripremile su opet Crvene brigade

Sve što se dešava ukidanjem slobode
Podsjeća na dane kad ljude odvode

Ispravi tekst

Muziku podržava