Arsen Dedić – To je moj svijet

Muzika.hr
68

To je moj svijet, tu je moj dom
Sve što imam u gradu je tom
To je moj svijet, tu je moj dom
Sve što imam u gradu je tom

Sve su duže moje noći, što nas dalje nosi brod
Kao prazni oceani sad su naši dani
Sve dalje i dalje plove ruke k o u snu
Samo pjesma još vrati me tu

Ta bogatstva moja stara nisu možda ko zna šta
Al se nade u mornara ljubavi i snova
I ako se klapa kao nekad još sastat zna
Ništa više tad ne trebam ja

Ispravi tekst

Muziku podržava