Arsen Dedić – Sve što znaš o meni

Muzika.hr
84

Ono sve što znaš o meni
To je stvarno tako malo
U dvje riječi sve bi stalo
Kada pričala bi ti

Ono sve što znaš o meni
To i drugi ljudi znaju
Što mi ruku samo daju
Il na pozdrav mahnu tek

Ne znam da l dan će doći
Kad ćemo sami ostati
Kad ćemo dugo pričati
Jedno drugom sav, sav život svoj

Muziku podržava

Jer ono sve što znaš o meni
To je samo stara priča
Ja sam jedan od mladića
Koje viđaš svaki dan

Ispravi tekst

Muziku podržava