Arsen Dedić – Pjesnikova žena

Muzika.hr - Glasno i jasno!
62

Kao skitnica neka kad padne mrak
On se ulicom vuče i briše trag
Tako divlji i zao, a opte blag
Pjesnik moj

Često s ružom dođe u kasni sat
Ili ne shvaćen, pijan i kao tad
Jednu noć vodi ljubav drugu rat
Pjesnik moj…

Na nju ne padne njegove slave ni sjena
A kad nitko ga citati neće tad čita ga
Pjesnikova žena

Muziku podržava

Moj Anđeo – To sam ja
Moja Vizija – U pjesmama
Nevolja – Opet ja
Sudbina – I to sam ja

I još hiljadu tih imena je nosila
Pjesnikova žena

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni