Arsen Dedić – Odlazak

Muzika.hr
191

U slutnji, u čežnji daljine, daljine
u srcu, u dahu planine, planine

Malena mjesta srca moga,
spomenak Brača, Imotskoga

I bjesak slavna šestopera
I miris, miris kalopera

Muziku podržava

Tamo, tamo da putujem
tamo, tamo da tugujem

Tamo, tamo da putujem
tamo, tamo da tugujem

Da čujem one stare basne,
da mlijeko da nam plave bajke asne

Da više ne znam sebe sama,
ni dima bola u maglama

Tamo, tamo da putujem
tamo, tamo da tugujem

Tamo, tamo da putujem
tamo, tamo da tugujem

Ispravi tekst

Muziku podržava