Arsen Dedić – Kuća za ptice

Muzika.hr
117

Već sedmi dan je kišilo
ko sa mnom da je čitav svijet
zaboravljen

A ti si se nasmiješio
i nebo se nasmiješilo
u isti tren.

I život svoj si listao
i zvijezde su svjetlucale
u život moj

Muziku podržava

a onda si me ljubio
ko ptice što su kucale
na prozor tvoj

Ja slavim večeras
dan ljubavi tvoje
u kući za ptice
u kući za dvoje

Ja slavim večeras
dan ljubavi tvoje
u kući za ptice
u kući za dvoje

I dok ti pričam o nama
ti gledaš me i smiješiš se
jer sada znaš

i makar dani prolaze
još uvijek ptice dolaze
na prozor naš

Ja slavim večeras
dan ljubavi tvoje
u kući za ptice
u kući za dvoje

Ja slavim večeras
dan ljubavi tvoje
u kući za ptice
u kući za dvoje

Ispravi tekst

Muziku podržava