Animatori – Svi momci i djevojke

Muzika.hr - Glasno i jasno!
163

O, ne slušam te pažljivo, u svijetu sam svom
Ali pristajem da govorim o svijetu tvom
I kada tražiš mišljenje o nečem što je bilo
Ja bezvezno odgovaram da ništa nije bilo

Zašto ne shvaćamo se
O, zašto ne shvaćamo se
Zar jedan razlog tvoj i jedan razlog moj
Mogu razdvojiti nas
O, reci mi

Svi momci i djevojke
Svi momci i djevojke
Svi momci i djevojke
Imaju svoje svjetove

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni