Animatori – Prvi put ili nikad

Muzika.hr - Glasno i jasno!
141

Kada kažem prvi put ja hoću da se čuje
jer ako nije prvi put to ne čuje se nikada
nikad to je drugi put a drugog puta nema
ostaje ti samo da vikneš: “prvi put!”

Jer kada kažem prvi put to ostaje za svaki put
a govoriš li više puta to ne čuje se nikad
zato vikni prvi put ili nikada
ostaje ti samo da vikneš: “prvi put!”

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni