Animatori – Dok ležim cijeli dan u sjeni

Muzika.hr
188

Ljetno popodne, ptice miruju pospane
Nad trulom ulicom žar poskakuje
Bijelom zastavom prolaznik se briše
A ja ležim cijeli dan u sjeni
A ja ležim cijeli dan u sjeni

Od jutra gledam vrućinu kako dolazi
Dal znojni su i oni nasmijani obrazi
Crveni ljudi u izlogu piju
A ja ležim cijeli dan u sjeni
A ja ležim cijeli dan u sjeni

Mala, moja mala
Nemoj da brineš za mene
Mala, moja mala
Nemoj da brineš za mene

Muziku podržava

Ja mislim na tebe
Ja mislim na tebe

Ti čekaš večer da budemo hladni
Ti čekaš večer da budemo hladni
Ti čekaš večer da budemo hladni

Tvoje su ruke sasvim sigurno nevine
Tvoje su oči sasvim sigurno poštene
Ja se ne trudim, ja vjerujem u tebe
I ležim cijeli dan u sjeni
A ja ležim cijeli dan u sjeni

Mala, moja mala
Nemoj da brineš za mene
Mala, moja mala
Nemoj da brineš za mene
Mala, moja mala
Nemoj da brineš za mene
Mala, moja mala
Nemoj da brineš za mene

Ispravi tekst

Muziku podržava