‘Amsterdamska inicijativa’ za lakši pristup europskoj glazbi

Muzika.hr
985

Na sastanku u Washingtonu prošlog tjedna Hrvatsko društvo skladatelja pridružilo se tzv. ‘Amsterdamskoj inicijativi‘ malih i srednjih europskih društava za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava.

HDS je jedno od 16 autorskih društava koja su iskazala interes za formiranjem jedinstvenog tijela preko kojeg bi se omogućilo licenciranje glazbe za online europsko tržište.

Direktiva o kolektivnom ostvarivanju prava koju je predložila Europska komisija promijenit će način licenciranja za on-line područje. Kako bi mogle i dalje efikasno poslovati na dobrobit svojih članova i u tom području, afirmirati lokalni repertoar te sačuvati važnu ulogu malih i srednjih autorskih društava u europskom kontekstu, udruge su razmijenile iskustva i uvide.

Muziku podržava

Njihova vizija je stvaranje efikasnog, kooperativnog i multi-teritorijalnog tijela za licenciranje glazbe, s ciljevima naglašavanja vrijednosti lokalnog europskog repertoara, čuvanja kulturne raznolikosti te smanjivanja troškova cjelokupnog procesa, kako za nositelje prava tako i za korisnike. Ovim bi se osiguralo i da veliki multinacionalni servisi kao što su iTunes ili Spotify, pri uključivanju repertoara ovih zemalja za njihove teritorije, zaključuju samo jedan ugovor. Time bi se značajno pojednostavila procedura licenciranja glazbenih prava te smanjili troškovi.

Tijelo bi funkcioniralo po sljedećim principima:
– na jednom mjestu bi se pružale usluge licenciranja cjelokupnog zaštićenog repertoara svih uključenih autorskih društava;
– jednak tretman repertoara kojeg se zastupa;
– ravnopravna suradnja svih uključenih društava;
– brz, efikasan i centraliziran proces licenciranja koji bi uključivao i manje
troškove

Uz naše, autorska društva koja su izrazila interes za ovakvu suradnju su nizozemsko BUMA/STEMRA, dansko KODA, austrijska Austro Mechana i AKM, irsko IMRO, finsko TEOSTO, norveško TONO, češko OSA, slovačko SOZA, grčko AEPI SA, rumunjsko UCMR-ADA, belgijsko SABAM, poljsko ZAIKS, švicarsko SUISA i izraelsko ACUM. Sastavljen je i tim kojem je zadaća dublje istraživanje mogućnosti suradnje, a konkretni rezultati očekuju se u listopadu ove godine.

Muziku podržava