Alen Vitasović – Kada god te vidim

Muzika.hr
180

Kad kroz tvoju hižu ja pasan
samo jena stvar je ča pensan
kako bi nam skupa lipo bilo
da je samo po ud nega ča se meni za te snilo

Kada prođeš mojom ulicom,
kao slučaj, ja za prozorom
ti me gledaš, očima me svlačiš
a ja htjela bi za stvarno, pa da vidiš što mi značiš

Kada god te vidim, kada god te čujem
kad si blizu, kad si tu
samo jedno želim, društvo da mi praviš
svaku noć na jastuku

Muziku podržava

Kada god te vidim, kada god te čujem
kad si blizu, kad si tu
ja bin mala, stija, kad bin s tobon bija
trejset dan u misecu

Slabo tebe ja razumijem,
“forši”, “stija”, i don’t understand
ali to mi stvarno nije važno
samo želim da me ljubiš, da me grliš snažno

Bez da rečeš, ja te razumin
poli tebe ja kaj da gorin
ma i ti biš s namon se nažgala
kad biš samo s namon bila, s namon jenu noć ustala

Svaku noć na jastuku
svaku noć na jastuku

Ispravi tekst

Muziku podržava