Alen Vitasović – Ja san Istrijan

Muzika.hr
344

Ja volin poć u Split
par dani doli ću bit
va beli Zagreb grad
vajka partin ja rad
ja sagdi volin poć
al najlipje
najslaje
doma je doć

Kad Učku ja pasan
više na niš ne pensan
aš tu me saki zna
tu ja sakega znan
sagdi volin poć
al najlipje
najslaje
sakemu
doma je
doma je

Buon giorno, dobar van dan
ja pišen se Istrijan
ma mirno morete spat
aš nisan manje Hrvat

Muziku podržava

Buon giorno, dobar dan
ja san Istrijan
ja san Istrijan

Tu san se ja rodija
skule tu san pasa
ko će po momu bit
ovdi ću i umrit
aš sagdi lipo je
al najlipje
najslaje
sakemu
doma je
doma je

Ispravi tekst

Muziku podržava