Alen Vitasović – Ja ne morem bez nje

Muzika.hr
786

Ja ne moren više tako
Ja ne moren bez nje
Ja san bolan, ja san munjen
Nek me uzme vrag ko ne

Sad mi reci mala reci
ča sam štila ne znan
Ja san vajka tvoja bila
Ja te svaku noć sanjan

Ja te svaku noć sanjan
Ja te svaku noć sanjan
Ja te svaku noć sanjan

Muziku podržava

Magari noći pred vrati
Magari ninega ni
Jer bi triba spati
Ma još mi se ne spi
I niki vitar u glavi
Pensan ka di si ti
Ki je sada s tobon
Ki te sad drži
Ki te sad drži

Ja ne moren više tako
Ja ne moren bez nje
Samo pijen, niš ne iden
Nek me uzme vrag ko ne

Sad mi reci, mala reci
ča si štila ne znan
Ja san vajka tvoja bila
Ja te svaku noć sanjan

Ja te svaku noć sanjan
Ja te svaku noć sanjan
Ja te svaku noć sanjan

Ispravi tekst

Muziku podržava