Alen Vitasović – Ja ne gren

Muzika.hr - Glasno i jasno!
259

Su mi rekli da je kasno i da moraju zaprit
i da više nanki kapi neće meni dat za pit
su mi rekli da gren doma da pijan san kako noć
i da zvat će policiju ako san ne mislim poć

Ja ne gren, ja ne gren, ja ne gren, ja ne gren
ja ne gren, ja nikamo ne gren

Su mi rekli da su moji kumpanjoni doma šli
oštarija da je prazna a i njima da se spi
su mi rekli ća su znali ma, nisu znali da
da ja nimam svoga doma da ja nimam ninega

Muziku podržava

Kad su vidili da mi je skoro prazan takuin
su mi rekli da iz strahe ja za stolom ne zaspim
kad su žmuzli zadnju kunu kad su zadnju lipu zeli
sad in više ja ne triban sad bi rišit me se tili

Pa mi reka sam je gazda da će on me popeljati
ili ako imam kega vreba da će ga zazvati
su mi rekli ća su znali ma još ne znaju da
da ja nimam svoga doma da ja nimam ninega

Moja duša ne zna, ća je mir
moje tilo ne zna ća je, ne zna ća je tepla postelja

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni