Alen Vitasović – Daghe oio

Muzika.hr - Glasno i jasno!
210

Lipi bog moj, ča san čuja tu u dragi
Da je misec pa u šternu, da će noć
Da je magla, da su tati na kružeri
Da će joh, na prču opet simo doć
Svaki zase svoju kozu pase
A mižerja veže s krajem tanki kraj
Požeruhi grizu sve ča vide
Nikad dosta, još govore: da mi da, daj mi daj
Daj mi daj mi, daj mi, daj mi, daj

Ma daghe oio, daghe oio, karampana
Neka rošće, neka tuče i grmi
Koga briga ko si lačan, ko si žedan
Ko si bolan, ko krepivaš, ko te ni
Ma daghe oio, daghe oio, karampana
Ča je polne, ja nis čuja, ča zvoni?
Daghe oio, daghe oio, karampana
Ko ki pita za me, reči da me ni
Me ni, me ni, me ni, me ni

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni