Glazba može biti subverzivni element

  1147

  Dječak iz Vode

  Iz prve ruke o Drugima

  Datum izdanja: 26.10.2016.

  Izdavač: DIY

  Žanr: Alternative

  Naša ocjena:

  Popis pjesama:

  1. Car Trojan II
  2. Pascal II
  3. Makarije II
  4. Rašomon II
  5. Ikar II
  6. Grešnik II
  7. Tesla II
  8. Svjetlonoša II
  9. Bujrum Bosne
  10. Četrdeset
  11. Mahala
  12. S lica zemlje
  13. Semantika romantike
  14. Strah u ulici platana
  15. Bandite na vješala
  16. Iza njih
  17. Kad si umrla Evo?
  18. Au što je tvrd
  19. Laku noć

  Dječak iz Vode danas nastupaju kao duo, koji čine Edin Džambić i Lju Anđelković Džambić, no u početku je bio Edinov solo projekt, nastao u Brčkom 2009., a od 2014. adresa benda je Zagreb.

  Dosad su izdali devet albuma, šest na etiketi Slušaj najglasnije, a zadnja tri u vlastitoj nakladi, odnosno na Bandcampu. Bend je teško žanrovski okarakterizirati jer riječ je, prije svega, o dekonstrukciji raznih kategorizacija i klasifikacija.

  Stilski se može smjestiti u alternativni rock s post-punk elementima jer gitara je jako izražena. Minimalistički aranžmani očituju se posebno na zadnjem izdanju pa je naglasak na vokalu. Edin gotovo da pripovijeda jer se ne radi o običnom vokalu, nego kombinaciji recitiranja i sablasnog pjevanja. Takav pristup povezan je s tekstovima koji su opet svojevrsna dekonstrukcija klasičnih mitova i paradigmi ovih prostora. Tekstovi su, zapravo, komentari političkih i društvenih problema koje Džambić prikazuje kroz humoristične, sarkastične i ubojito iskrene komentare.

  Muziku podržava

  Na aktualnom albumu “Iz prve ruke o drugima”, Džambić je zaokrenuo monološku poziciju u dijalog s drugim tekstovima. U zanimljivoj dinamici autorskog izraza i tekstova drugih, Džambić interpretaciju dovodi na još veću razinu nego prije na način da pravi pjesme-kolaže. Kolažiranje je tipičan dekonstrukcijski postupak kojim se gubi monološka pozicija i dolazi do proliferacije glasova i značenja.

  Na ovom su albumu izražene citatnost i metatekstualnost jer tekstovi su, zapravo, citati i paracitati koje Džambić kombinira s vlastitim izrazom. Predlošci su tekstovi uglavnom shvaćeni kao povijesne činjenice, odnosno ideološki konstrukti ovih prostora. Džambić ih secira i pretvara u ono što zapravo jesu, ideološki konstrukti, te pokazuje da humor dovodi svaku ideologiju do beznačajnosti i banalnosti.

  Kroz galeriju stvarnih i izmišljenih likova, album spaja davna vremena i naše aktualno, pokazujući da se neki uzorci stalno ponavljaju te da ih treba uvijek iznova interpretirati i preispitivati kako ne bismo zapali u društvenu inertnost.

  Likovi cara Trojana, Pascala, Tesle, Ikara te Makarija, Svjetlonoše i Rašomona služe kao stanovita ogledala za današnje likove društvenog i političkog života. Devetnaest pjesama na albumu pričaju priče o realnosti, mitologiji, ideologiji, prošlosti i sadašnjosti.

  Uvodna “Car Trojan II” indikator je i svih ostalih jer sve su rađene prema istom principu citatnosti i kolažiranja.

  Dijaloška je pozicija dovedena do ekstrema u pjesmi “Grešnik II” gdje Džambić napušta svoju poziciju i prepušta glas pjesniku Musi Ćazimu Ćatiću.

  Tematiziranje problematike rata vidljivo je u numerama “Četrdeset”, “S lica zemlje” i “Bandite na vješala”, dok je aktualno stanje opisano u pjesmama “Mahala”, “Strah u ulici platana” i “Iza njih”.

  Na većini pjesama gitara je prigušena nauštrb vokala jer je pripovijedanje ključno za album. Instrumenti su tu kao pozadinska kulisa koja prati vokal.

  “Iz prve ruke o drugima” konceptualno je zanimljiv album koji može biti težak za slušanje zbog sablasnog vokala i gomile teksta, ali je vrijedan kao interpretativni pokušaj dijaloga s tekstovima drugih, u svrhu prikazivanja aktualnog društvenog i političkog stanja. Dječak iz Vode potreban je glazbenoj sceni kao podsjetnik da glazba može biti subverzivni element, kada se tako shvati.

  Muziku podržava